Skandali/ Ja çka ndodhur me kuzhinieren dhe pjatalarësen që vidhnin ushqimet në ‘Shtëpinë e të Moshuarve’,

Pezu llohen nga puna kuzhinierja dhe pjatalarësja në ‘Shtëpinë e të Moshuarve Fier’.

Fiks Fare transmetoi mbrëmjen e të hënës një skan dal që ndodh në shtëpinë e të moshuarve në Fier, ku punonjës të saj vj edhin ushqimet e të moshuarve. Ndërsa të moshuarit përb allen me mungesën e ushqimit, dritave dhe ujit.

Ditën e sotme ka ardhur reag imi i Bashkisë së Fierit që ka bërë të ditur se është pez ulluar nga detyra Inxhile Lera, kuzhiniere pranë “Shtëpisë së Moshuarve” dhe Luiza Braja, pjatalarëse. Ndërkohë ka nisur puna për zgjidhjen e kontratës së punës.

Ndër të tjera sqaron se nga pikëpamje financiare dhe organizative, shtëpia e të Moshuarve Fier nuk va ret nga Bashkia Fier,ndërsa i është prop ozuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social të marrë masat përkatëse për drejtoreshën e “Shtëpisë së Moshuarve”, Daniela Hasimaj dhe përgjegjësen Mirjana Gjermeni.

Në ambienetet ku jetojnë gratë e moshuara, dhomat e tyre janë të ndo tura, fakt të cilin e ka deklaruar dhe drejtoresha e këtij institucioni. Po kështu, përkujdesi shën detësor mungon për moshat e treta, ndërsa të tjerë të moshuar lejohen të konsu mojnë al ko ol në ambientet e kësaj qendre. Drejtuesja e këtij institucinoni dhe punonjësja sociale në vend t’u mundësojnë ndihmë mjekësore të moshuarve me mjekë, ato ua vendosin vetë “diag nozën”.

Në Fiks Fare u an kuan dy të moshuar të këtij a zili, pasi u vidhet sistematikisht ushqimi dhe për vaktin kryesor që është dreka hanë vetëm sallatë domate me qepë. Ata kërkuan që të bashkëpunonin me Fiks Fare për të nxjerrë në pah prob lemet e tyre.

Në fillim ata xhiruan një moment kur të moshuarit kons umojnë drekën dhe si ushqim kanë dy feta bukë dhe një pjatë me domate e qepë.

Njëri prej tyre shihet në video se i kërkon dre jtoreshës së institucionit të vizitohet, pasi kishte dhi mbje koke dhe i ank ohet se kishte tre muaj që ajo e gën jente se do vinte mje kja. Por në video ajo shprehet se doktoresha është me leje dhe nuk është problem se ai s’ka ndonjë sëmu ndje. Sipas drejtoreshës, zënka që ka pasur i mo shura me një shoqen e tij në azil i ka sh kaktuar dh imbje koke, pasi e ka përj etuar në mënyrë shumë str esuese.

Të njëjten gjë i ka thënë edhe punonjësja sociale ndërsa i ka kërkuar të rregu llohet me shoqen dhe do jetë shumë herë më i qetë. TCh