I kërkoi burrit telefonin, gruaja nga Korça mëson të vërtetën e hidhur dhe kap kokën me duar

I ishte pri shur telefoni dhe ia ka marrë bashk ëshortit, por aty ka zbu luar se burri i saj ishte takuar me ish-gruan dhe kishin shkuar bashkë në h otel.

Një grua nga Korça ka kapur mat bashk ëshortin e saj, sipas gazetares së “Aldo Morning Show”.