E FRlKSHME, çfarë u ndodhi peshkatarëve, shfaqet ‘M0NSTRA’ e detit në mes të peshkimit (video)

Një grup peshkatarësh që kishin gju ajtur një pesh kaqen me grepat e tyre në brigjet e Florida po përpi qeshin ta ngrinin në barkë, kur vërejtën tre hije të fri kshme gjigante që vinin nga poshtë the llësive.F0T0/VlDE0 menjehere pas markჳt!ngu^t ku dhe shfaqen pa.mjet ekskIuz!ve

Në momentet e regjistruara në video shihet sesi peshk aqeni më shumë se 1.5 metra i gjatë gë lltitet nga kri jesa gjigante para peshkatarëve të sht angur.

Peshqit gjigantë të thellësive të njohur në SHBA si ‘Golia e Atlantikut’ ose “grouper” kishin ndjekur k apjen e peshkatarëve.

Papritur një prej tyre ngr ihet në sipërfaqe dhe e gël ltit peshka qenin me një k afshatë.