Rehabilitimi i shpatullave me SHK0P/ Shikoni ushtrimet dhe beje vet

Për të rikuperuar dhe rritur fleksibilitetin dhe lëvizshmërinë e shpatullave, provoni të përdorni një shkop të përshtatshëm.Paamjet jane menjehere pas rekk.Iammes ne vazhdim, KLl.K0 PER Tl H4PUR!

Ushtrimet e treguara kryhen shumë ngadalë dhe me kuptim, ju duhet të përqendroheni në rrotullimin e brendshëm dhe të jashtëm të krahut.

Rekomandohet gjithashtu një ndryshim me një peshqir të vogël, transmeton Telegrafi.

Shkopi mbahet në poz icionin e shfaqur për një minutë të plotë, duke lëvizur shumë lehtë dhe duke ndryshuar po zicionin që do ta ndieni se deri ku mund të shkoni dhe çfarë ju shqe tëson.

Për ata që kanë probleme më të mëdha ose lëndime më ser ioze, dy ushtrime nga videoja do të ndihmojnë në përcaktimin e nivelit të dhimbjes dhe gjetjen e vendit ku dh imbja është më e theksuar.

Kurrë nuk duhet të ekz agjeroni, sepse me rritjen e mundësisë së lë n dimit, duhet të konsultohet një mjek ose fizioterapist.