Çfarë tregon DHlMBJA E K0KES në mëngjes, zbulojeni tani

Gjumë i pamjaftueshëm

Trupi ka nevojë për shtatë deri në tetë orë gjumë që të funksionojë siç duhet. Nëse flini më pak, atëherë ka diçka që nuk shkon dhe organizmin e kap p an iku.

Hor monet arrijnë kulmin, bashkë me rr ahjet e ze mrës, t en sionin e g jakut dhe st r esin thonë ekspertët e së mundjeve neu rologjike. Një zgjidhje e shpejtë për këtë problem janë disa medi kamente kundra dh i mbjeve që funksionojnë menjëherë.

Nëse mundeni, përp iquni të dremitni për 20-30 minuta që t’i jepni mundësi trupit të funksionojë më mirë.

Gjumë i tepruar

Nëse flini më shumë se nëntë orë, atëherë bie niveli i ser otoninës, një hormon i çliruar nga truri. Sa më të ulëta të jenë nivelet e ser otoninës, aq më pak gja k qarkullon në t ru, gjë që nxit dh i mbjen e kokës.

Luhatjet horm onale

Në mëngjes, nivelet e endorfinës, hormonit të humorit të mirë janë të ulëta. Një gjë e tillë mund të shkaktojë mig renë tek disa njerëz.

Mungesa e hor moneve vështirëson qarkullimin e gj a kut në tru dhe rrjedhimisht krijon dh i mbje koke.

Aktiviteti fizik në mëngjes nxit pro dhimin e hor moneve dhe mund të pushojë dh i mbjen e kokës.

Pasojat e al ko olit

Nëse një natë më parë e keni tepruar me al k olin, atëherë përgatituni për dh imbje koke mëngjesin e të nesërmes. Pirja e al k olit shkakton deh idratim dhe pakësim të qarkullimit të gj a k ut në tru.

Mënyra më e mirë është që të hid ratoheni me ujë ose pije të pasura me ele ktrolite.

Vitamina C, e tretur në ujë, ndihmon mëlçinë të përpunojë alk olin në mënyrë më efikase dh eta nxjerrë atë nga sistemi sa më parë.