E rëndë! I nga cmoi të dashurën kameriere, shqiptari vrᶒt me THlKE biznesmenin

Ishulli i Chiosit në Greqi është tro nd itur nga v r asja miz ore e ndodhur në Lith.

Një 28-vjeçar shq iptar pas një ke qkuptimi ka G0DlTUR ME THlKE dhe ka v r arë një 40-vjeçar.

I riu i tha pol icisë se vik tima i kishte nga c muar partneren.

Biznesmeni 40-vjeçar, baba i dy fëm ijëve kishte shkuar për të pirë në lokalin ku punonte 28-vjeçari me të da shurën e tij.

Një k eqkuptim mes dy bu rrave solli më pas ngj arjen e rëndë.

Ndërkohë që ata njiheshin me njëri tjetrin pasi babai i shqi ptarit ishte shok me 40-vjeçarin grek.